Офис материали

3D модел, позолява да конструираме стъпка по стъпка модел на вътрешните и външни части на тялото. Докато сглобяваме тялото, научаваме какво е вътрешното устройство и как органите си взаимодействат. Това ни позволява да вникнем в природата на тези животински видове и в еволюцията като цяло.

Марки +
Цена +

Човек и природа

Подреди по